Wat we doen

Tuinhuis - uitbreiding van bestaand gebouw - Mol

We hebben ongetwijfeld allemaal al eens vastgesteld dat ons tuinhuis de verzamelplaats van allerlei materiaal wordt.  Zelfs na een collectieve “opruimactie” blijkt het te klein geworden.  Ook deze familie had nood aan meer ruimte om hun fietsen en tuinspullen op te bergen.

Tijdens het eerste gesprek legden deze klanten ons, aan de hand van enkele foto’s die ze verzameld hadden, hun ideeën en smaak voor.  VTkamerontwerp ging hiermee aan de slag en legde een basisontwerp (ook in 3D) voor.  Dit gezin werd eveneens ondersteund met advies omtrent de materiaal- en kleurkeuze.

Aangezien het hier om een uitbreiding van een bestaand tuinhuis ging, waren er enkele essentiële voorbereidende werken nodig.  Ook hier stonden wij, van de aanloopfase tot de afwerking, in voor de volledige uitvoering.   De aanvangswerken bestonden onder andere uit grond-en klinkerwerken én de heraanleg van de afvoering van het regenwater.  Aansluitend werd de bouw van de houten constructie aangevat.  Deze houten structuur werd volledig uit kwalitatief ‘”Douglas hardhout” opgetrokken.  Het hout werd bovendien behandeld met een lichtgrijze beits.  Verder werd het dak verlengd en voorzien van nieuwe dakpannen.  De goten werden eveneens afgewerkt.  Tot slot werd een nieuwe poort geplaatst; dewelke helemaal geïntegreerd werd in de gevel.  Dit tuinhuis is er klaar voor!  Laat die spullen maar komen!